W gmachu Biblioteki Głównej UO 26 czerwca 2024 r. odbyło się zakończenie roku akademickiego dla słuchaczy ze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie prowadziła prezes SUTW pani Halina Łubniewska. Wśród zaproszonych osób znalazł się zastępca Prezydenta Miasta Opola – Maciej Wujec. Początek wydarzenia wzbogacił wykład dr Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej z Instytutu Historii, który zilustrowała projekcją filmową. W imieniu gospodarza pojawiła się wicedyrektor Biblioteki Dorota Wierzbicka-Próchniak oraz kierownik Biura Biblioteki Dorota Ciamaga. Uroczystości towarzyszył miły nastrój; składano podziękowania i gratulacje, wręczono kwiaty, a na koniec w luźniejszej atmosferze gwarzono przy słodkim poczęstunku.