Ujednolicony wykaz czasopism 2013 – 2016

Wykaz czasopism punktowanych 2016:
lista A
lista B
lista C

Wykaz czasopism punktowanych 2015:
lista A
lista B
– lista C

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016 (dotyczy kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r.):
część A
część B
część C
poprawki ministerialne do listy czasopism
Opublikowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.