Zenodo to największe repozytorium ogólnego przeznaczenia z otwartym dostępem opracowane w ramach europejskiego programu OpenAIRE i prowadzone przez CERN. Umożliwia naukowcom deponowanie i archiwizowanie dokumentów badawczych, zestawów danych, oprogramowania badawczego, raportów i wszelkich innych plików cyfrowych związanych z badaniami. Repozytorium jest finansowane ze środków Komisji Europejskiej, dzięki czemu jest otwarte dla wszystkich europejskich naukowców.

Wejście do ZENODO