Akademicka Platforma Czasopism to nowoczesny system informatyczny wspomagający zarządzanie, obieg informacji, system komunikacji, recenzowanie oraz indeksowanie publikacji. Platforma prowadzona jest od 2013 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Została założona jako pierwsza tego typu platforma cyfrowa czasopism naukowych w Polsce, oparta na oprogramowaniu open source Open Journal Systems (OJS) realizowanym w ramach Public Knowledge Project.

Platforma gromadzi tytuły czasopism z zakresu nauk humanistyczno-społecznych, m.in. etnografii, folklorystyki, literaturoznawstwa, historii, filozofii, polityki, bibliologii, prawa, oraz geografii.

Lista czasopism dostępnych na platformie