Regulamin korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego

Zasady odpłatności za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego

Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego
Załącznik do Regulaminu organizacyjnego: Schemat organizacyjny Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego


Ostatnie zmiany wprowadzono na mocy ZARZĄDZENIA nr 86/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego.
Zobacz w Monitorze UO.

Wcześniejsze zmiany wprowadzono na mocy zarządzeń:
ZARZĄDZENIE nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. – tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2023 r. – w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego.
ZARZĄDZENIE nr 13/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. – w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 83/2019 w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego.
ZARZĄDZENIE nr 65/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 lipca 2022 r.