W celu aktywowania konta bibliotecznego w systemie biblioteczno-informacyjnym UO wystarczy wysłać e-mail na adres dowolnie wybranej Biblioteki. W przesłanej wiadomości należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów, numer legitymacji studenckiej oraz dołączyć skan wypełnionej i podpisanej deklaracji (pobierz).

Oryginał deklaracji należy dostarczyć do Biblioteki przy okazji pierwszej w niej wizyty.