Struktura Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego
Dyrektor Biblioteki UO

mgr Danuta Szewczyk-Kłos, kustosz dypl.

Tel.: +48 77 401 6150 E-mail: danuta@uni.opole.pl

Biuro Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego

mgr Dorota Ciamaga, samodzielny referent – kierownik Biura

Tel.: +48 77 401 6140 E-mail: biblioteka@uni.opole.pl

Dział Gromadzenia i Katalogowania Zbiorów Zwartych i Ciągłych

mgr Ewa Filipowska, kustosz – kierownik

Tel.: +48 77 401 6138 E-mail: ewaf@uni.opole.pl

Dział Zbiorów Specjalnych i Dokumentów Życia Społecznego

mgr Elżbieta Niedźwiedź, kustosz – kierownik

Tel.: +48 77 401 6142 E-mail: elan@uni.opole.pl

Dział Bazy Wiedzy i Analiz Bibliometrycznych

mgr Ewelina Pisarek, kustosz – kierownik

Tel.: +48 77 401 6144 E-mail: episarek@uni.opole.pl

Zastępca Dyrektora Biblioteki

mgr Bożena Smentek, kustosz

Tel.: +48 77 401 6151 E-mail: smentekb@uni.opole.pl

Dział Udostępniania i Informacji Naukowej

dr Anna Błaszczyk, kustosz – kierownik

Tel.: +48 77 401 6131 E-mail: blaszcza@uni.opole.pl

Czytelnia E-mail: czytelnia@uni.opole.pl Tel.: +48 77 401 6137
Wypożyczalnia E-mail: wypozyczalnia@uni.opole.pl Tel.: +48 77 401 6143
Wypożyczalnia międzybiblioteczna E-mail: wypmb@uni.opole.pl Tel.: +48 77 401 6143
Informacja Naukowa E-mail: oin@uni.opole.pl Tel.: +48 77 401 61 45
Dział Przechowywania Materiałów Bibliotecznych

mgr Marcin Pec, starszy bibliotekarz – kierownik Działu

Tel.: +48 77 401 6149

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego

mgr Elżbieta Kunicka, kustosz

E-mail: bwe@uni.opole.pl tel. 77 401 6884

Biblioteka Wydziału Filologicznego e-mail: bwf@uni.opole.pl tel. 77 541 5951 (wew. 5151)
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

mgr Nataliia Gerliatovych, bibliotekarz

E-mail: bpia@uni.opole.pl tel.: +48 77 401 7512

Biblioteka Wydziału Teologicznego

dr Barbara Kmiecik, kustosz

E-mail: bwt@uni.opole.pl tel. 77 442 3769

Biblioteka Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Medycznych

mgr Jolanta Madej, kustosz – kierownik

E-mail: bwmfc@uni.opole.pl tel. 77 452 7072

Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Barbara Nogajska, starszy bibliotekarz

E-mail: bnoz@uni.opole.pl tel. 77 44 23 513

Biblioteka Instytutu Nauk Pedagogicznych e-mail: mbp@uni.opole.pl tel. 77 452 7440
Biblioteka Nauk Społecznych

mgr Magdalena Kościukiewicz, starszy bibliotekarz

E-mail: bns@uni.opole.pl tel. 77 452 7463

Biblioteka Katedr Języka Niemieckiego i Literatury Niemieckojęzycznej E-mail: big@uni.opole.pl tel. 77 452 7385
Biblioteka Instytutu Psychologii E-mail: bip@uni.opole.pl tel. 77 452 7379
Biblioteka Wydziału Sztuki E-mail: beata.tarnowska@uni.opole.pl tel. 77 403 00 55, wew. 6925
Zastępca Dyrektora Biblioteki

mgr Dorota Wierzbicka-Próchniak, kustosz

E-mail: dwierzbicka@uni.opole.pl Tel.: +48 77 401 6164

Specjalista systemu Alma

mgr Barbara Orłowska, kustosz

E-mail: basiao@uni.opole.pl Tel.: +48 77 401 6147

Dział Systemów Informatycznych i Zbiorów Elektronicznych Tel.: +48 77 401 6135, +48 77 401 6183