nowe bazy

dostęp do bazy z komputerów domowych – logowanie za pomocą danych do aktywnego (!) konta bibliotecznego

  dodatkowe informacje o bazie

@ wszelkie uwagi na temat baz, problemy z funkcjonowaniem oraz pytania prosimy zgłaszać pod adresem marcin.podolan@uni.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 401 6135.

UWAGA! Dostęp poprzez sieć wifi eduroam możliwy jest tylko za pomocą systemu HAN (analogicznie, jak w przypadku komputerów spoza sieci UO).

Ważne! W tabeli umieszczone zostały ikony domków tylko dla tych baz danych, które wymagają specjalnego uwierzytelnienia dostępu (poprzez dane do konta bibliotecznego). Jeśli chcą Państwo skorzystać z komputerów domowych z tych właśnie baz danych należy kliknąć znajdującą się obok ich nazwy ikonę domku. Do ogólnodostępnych baz danych można się natomiast dostać przez kliknięcie nazwy bazy (kolumna tabeli: dostęp z sieci UO) nie tylko w sieci uniwersyteckiej, lecz także na komputerach domowych (dla tych baz danych nie została w tabeli dodana ikona domu).

dostęp z sieci UOdostęp spoza sieciinfodziedzinatyp bazy
Academic Research Source eJournals
wielodziedzinowapełnotekstowa
Academic Search Ultimate

wielodziedzinowaabstraktowo-pełnotekstowa
AccessMedicine
medycynapełnotekstowa, faktograficzna
Acland’s Anatomy
medycynaatlas wideo, faktograficzna
Akademicka Platforma Czasopismwielodziedzinowapełnotekstowa
Agricola
rolnictwo, nauki przyrodniczebibliograficzna
AGROnauki przyrodnicze, rolnictwobibliograficzno-abstraktowa, częściowo pełnotekstowa
AIP
fizykapełnotekstowa
APS
Zawiera archiwum Physical Review Online Archive (PROLA)

fizykapełnotekstowa
American Chemical Society Publications
Dostęp do bazy tylko dla pracowników i studentów Wydziału Chemii.

chemiapełnotekstowa
American Chemical Society (dostęp przez ICM – Infona)
chemiapełnotekstowa
Ariantawielodziedzinowaabstraktowo-pełnotekstowa, bibliograficzna
Art & Humanities Citation Index
Wybierz bazę z menu „Editions”

nauki humanistyczne abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
ATLA Religion Database z ATLASerials PLUSreligia, teologia, filozofiabibliograficzno-pełnotekstowa
BazEkonekonomiabibliograficzno-abstraktowa
BazHum
nauki humanistyczne i społeczne pełnotekstowa
BazTech
nauki ścisłe i techniczneabstraktowa
Biblioteka Wirtualna Matematyki
(DML-PL)
matematykapełnotekstowa
Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczychnauki przyrodniczepełnotekstowa
[Encyclopedia] Britannicawielodziedzinowafaktograficzna
Business Source Ultimate
ekonomia, zarządzanie, finanse, księgowośćabstraktowo-pełnotekstowa
Cambridge Core Journals
wielodziedzinowapełnotekstowa
C.E.E.O.L.
nauki humanistyczne i społecznepełnotekstowa
CEJSH Central European Journal of Social Sciences and Humanitiesnauki humanistyczne i społeczneabstraktowa
ClinicalKey
nauki medycznepełnotekstowa
ClinicalKey Student
nauki medycznepełnotekstowa
Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S)
Wybierz bazę z menu „Editions”

nauki ścisłeabstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH)
Wybierz bazę z menu „Editions”

nauki humanistyczne i społeczneabstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
Dane-i-analizy.plwielodziedzinowapełnotekstowa
De Gruyter - Complete
wielodziedzinowapełnotekstowa
Emerald Publishing – kolekcja czasopism. Uwaga! Brak dostępu do bazy w 2022 r.
ekonomia, finanse, zarządzanie, marketing, logistyka, turystykapełnotekstowa
EMIS Intelligence REGION
Należy korzystać z serwisu wyłącznie w celach naukowych! Nie korzystać w przeglądarce Chrome

ekonomia pełnotekstowa
Eric
pedagogika, edukacjaabstraktowo-pełnotekstowa
European Views of the America: 1493 to 1750
historia obu Amerykbibliograficzna
GreenFILE
ochrona środowiskabibliograficzna, abstraktowo-pełnotekstowa
Health Source – Consumer Edition
zdrowiepełnotekstowa
Health Source: Nursing/ Academic Edition
pielęgniarstwo, nauki medycznepełnotekstowa
HeinOnline
prawopełnotekstowa
InCites (dodatek do Web of Science)
wielodziedzinowanarzędzie bibliometryczne
IOPscience
fizyka, informatyka, chemia, ochrona środowiskapełnotekstowa
iSybislawslawistyka, językoznawstwobibliograficzna
IxTheo teologia, religioznawstwobibliograficzna, częściowo pełnotekstowa
Journal Citation Reports
wielodziedzinowabibliometryczna
Journals IM PAN
Rocznik 2019 – brak dostępu
Rocznik 2022 – brak dostępu

matematykapełnotekstowa
JSTOR
wielodziedzinowapełnotekstowa
LEGALIS
prawopełnotekstowa
LEX Akademia Optimum
By wejść kliknij w szary napis: LEX

Nie działa na urządzeniach mobilnych
prawopełnotekstowa
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
bibliotekoznawstwo, informacja naukowaabstraktowo-pełnotekstowa
LWW Czasopisma Lippincott Williams & Wilkins
medycynapełnotekstowa
Magazine Articles
wielodziedzinowapełnotekstowa
MasterFILE Premier
wielodziedzinowapełnotekstowa
MathSciNet
matematyka,statystyka, inżynieria, fizyka matematyczna,biomatematyka, badania operacyjne, informatykabibliograficzna
MEDLINE Complete
medycynapełnotekstowa
MEDLINE
medycynabibliograficzna, pełnotekstowa
Newspaper Source
wielodziedzinowapełnotekstowa
OPEN Repozytorium Otwartych Publikacji Naukowych wielodziedzinowabibliograficzno-pełnotekstowa
OpenDissertations
wielodziedzinowapełnotekstowa
OpenEditionnauki humanistyczne i społecznepełnotekstowa
Ovid Medline
medycynapełnotekstowa
Oxford University Press - Oxford Academic Zakres HSS (Humanities and Social Sciences)
nauki humanistyczne i społecznepełnotekstowa
PEDAGOG
pedagogika bibliograficzno-abstraktowa
Physical Review Online Archive (PROLA)

fizykapełnotekstowa
Polska Bibliografia Lekarska
medycynabibliograficzna
ProQuest Central oraz ProQuest Dissertations & Theses A&I

wielodziedzinowaabstraktowo-pełnotekstowa
Protein Data Bank Archive (RCSB PDB)
nauki przyrodniczefaktograficzna
PSJD Polish Scientific Journals Database
nauki przyrodniczeabstraktowa
Psychology Database

psychologiapełnotekstowa
PubMedmedycynabibliograficzno-abstraktowa
PubMed Centralmedycynapełnotekstowa
PubMed Central Europemedycynaabstraktowo-pełnotekstowa
Reaxys z modułem Reaxys Medicinal Chemistry
chemia, medycynafaktograficzna
Regional Business News
biznespełnotekstowa
Royal Society of Chemistry:
- czasopisma  
- bazy  

chemiapełnotekstowa
SAGE Journals Online

nauki humanistyczne i społecznepełnotekstowa
SAGE Research Methods
metody badawcze, wielodziedzinowapełnotekstowa, faktograficzna
Science Citation Index Expanded SCI-Ex
Wybierz bazę z menu „Editions”

nauki ścisłeabstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
Science Direct (Elsevier Journals)

wielodziedzinowapełnotekstowa
Science Direct (Elsevier Journals)
(dostęp przez ICM – Infona)

wielodziedzinowapełnotekstowa
Scopus
wielodziedzinowaabstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
SciVal (dodatek do Scopus)wielodziedzinowanarzędzie bibliometryczne
Social Science Citation Index
Wybierz bazę z menu „Editions”
nauki społeczneabstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
Springer
wielodziedzinowa - czasopisma i książkipełnotekstowa
Springer (dostęp przez ICM – Infona)
wielodziedzinowa - czasopisma i książkipełnotekstowa
Taylor & Francis Online – kolekcja SSH i Medical Library


medycyna, nauki społeczne i humanistycznepełnotekstowa
Teacher Reference Center
pedagogika, edukacjaabstraktowa
Tez-MeSH
medycynatezaurus
UpToDate
medycynapełnotekstowa
Web of Science
wielodziedzinowaabstraktowo-bibliometryczna
Wiley Online Library
wielodziedzinowa - czasopisma i książkipełnotekstowa