Wybór alfabetyczny:  A   B   C   D   E   F  G   H   I   J  K   L   M   N   O  P   R   S   T   W   Z  

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
American Heart Association (AHA)
Czasopisma AHA o tradycji wydawniczej sięgającej 1924 roku. Poruszają zagadnienia z zakresu kardiologii, takie jak choroby serca czy udary mózgu. Na stronie wydawcy oraz w naukowej bazie danych LWW dostępne są m.in. następujące tytuły: Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, Circulation, Circulation Research, Hypertension, Stroke.
American Urology Association (AUA)
Czasopisma AUA z zakresu urologii: The Journal of UrologyUrology Practice. Są dostępne na stronie wydawcy oraz w naukowej bazie danych LWW.
 American Political Science Review
Czasopismo dostępne w bazie Cambridge Journals.
BETH Bulletin: Bibliothèques Européennes de Théologie
Border and Regional Studies (dawniej: Pogranicze. Polish Borderlands Studies)
Czasopismo naukowe wydawane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego
Collectanea Philologica (Uniwersytet Łódzki)
Czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego zawierające artykuły oraz recenzje wydawnicze z zakresu szeroko pojętej kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Od numeru XVI/2013 dostępne on-line w formule Open Access na stronach Repozytorium UŁ.
CONCORDIA DISCORS vs DISCORDIA CONCORS
Badania nad literaturą porównawczą, językoznawstwem kontrastywnym, przekładem i strategiami międzykulturowymi.
Czasopisma naukowe SBP
Czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
Dziedzictwo Kresowe
Dziennik Kijowski
 e-Scripta Romanica
Czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.
Explorations : a journal of language and literature
Fizika Tverdogo Tela
Forum Bibliotek Medycznych – Medical Library Forum
Gazeta Wyborcza – wersja online (dostęp w bazie EMIS)
WEJŚCIE z sieci UO  Nie używać przeglądarki Chrome
WEJŚCIE z komputerów domowych
lub ze strony WWW bazy EMIS – INSTRUKCJA
Health and Safety Report
Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy oraz dziedziny pokrewne
International Journal of Contemporary Management
(dawniej Kwartalnik Współczesne Zarządzanie)
 Inżynieria Biomedyczna
Acta Bio-Optica et Informatica Medica
Journal of Chemical Education
Czasopismo dostępne w bazie American Chemical Society Publications.
WEJŚCIE z sieci UO
WEJŚCIE z komputerów domowych
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Specjalistyczne czasopismo naukowe z zakresu endokrynologii i metabolizmu o numerze ISSN: 0021-972X (wersja drukowana) i 1945-7197 (wersja online).
WEJŚCIE z sieci UO
WEJŚCIE z komputerów domowych
Journal of Health Policy and Outcomes Research
Recenzowane, międzynarodowe czasopismo naukowe, obejmujące politykę zdrowotną, farmakoekonomikę i wyniki badań w Polsce i na świecie.
1/2012    2/2012    1/2013    2/2013    1/2014    2/2014    1/2015    1/2016
Wszystkie w tym najnowsze wydania.
Journal of Intercultural Communication
ISSN 1404-1634
Kresowe Stanice
Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Kresowa
Kresowy Serwis Informacyjny
Kurier Galicyjski
Kresy.pl
Linguistic Inquiry
Magazine Articles
Medical Library Forum
Monitor Wołyński
Mozaika Berdyczowska
Nature na platformie wydawcy (dostęp do roczników od 2010)
Zasady korzystania z licencji
Novoe Literaturnoe Obozrenie
Otolaryngologia Polska
Czasopismo naukowe stanowiące organ Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Jest wydawane przez Index Copernicus.
ISSN 2084-5308
Paidagogos
Czasopismo Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego.
Physical Review Online Archive (PROLA)
Archiwum czasopism elektronicznych wydawanych przez American Physical Society (APS). Dostępne również bezpośrednio w bazie APS Journals.
PMLA – Publications of Modern Language Association of America
Polityka
Prenumerata cyfrowa treści portalu polityka.pl obejmuje bieżące i archiwalne wydania czasopism: “Polityka”, „Pomocnik Historyczny”, Poradnik Psychologiczny „Ja My Oni”, „Niezbędnik Inteligenta (Niezbędnik Współczesnego)”, „Salon”, „Żyjmy Lepiej”
Portal Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich
Psychoprevention Studies
Wydawca: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum
ISSN 239-548X
Kwartalnik naukowy
 Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
 Polski Przegląd Otolaryngologiczny
Czasopismo naukowe stanowiące organ Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Jest wydawane przez Index Copernicus.
ISSN 0030-6657
PWN Nauka
Nowe e-czasopismo świata naukowego skierowane do naukowców, dydaktyków i doktorantów. Kontynuuje dobre praktyki oraz doświadczenie zebrane przez lata redagowania Niezbędnika Akademickiego PWN. Darmowe e-wydanie można pobrać zapisując się do listy subskrybentów na stronie: https://nauka.pwn.pl/
Redakcja jest otwarta na nowych autorów. Współpracę można rozpocząć kontaktując się pod adresem e-mail pwnnauka@pwn.pl.
 Rzeczpospolita OnLine (dostęp w bazie EMIS)
WEJŚCIE  z sieci UO Nie używać przeglądarki Chrome
WEJŚCIE z komputerów domowych
lub ze strony WWW bazy EMIS – INSTRUKCJA
Rocznik Samorządowy
2012-2017
Science (od 1997)
Informacje o czasopiśmie
Zasady korzystania z licencji
 Science Advances
Czasopismo open-access
Testy psychologiczne w praktyce i badaniach
Dostępne wśród innych otwartych czasopism naukowych Uniwersytetu A. Mickiewicza
Teoria Polityki
Wilnoteka
Zeitschrift für Theologie und Philosophie
Czasopismo naukowe z zakresu teologii i filozofii publikujące teksty w języku niemieckim i angielskim
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
Czasopisma naukowe z zakresu ekonomii i zarządzania wydawane przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.