MEDLINE Complete to najobszerniejsza dostępna pełnotekstowa baza czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.300 czasopism indeksowanych w MEDLINE. Z archiwami artykułów w pełnym tekście począwszy od 1916 r. jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings). MEDLINE Complete dostarcza również pełny tekst dla ponad 1/3 aktualnie indeksowanych czasopism w PubMed.

Zasady korzystania z licencji

Instrukcja obsługi multiwyszukiwarki EBSCOhost dla naukowych baz danych EBSCO