Pełnotekstowa baza danych MEDLINE zawiera informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Stworzona przez National Library of Medicine. W bazie zastosowano do wyszukiwania rekordów z ponad 4 800 czasopism biomedycznych indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

Zasięg chronologiczny: 1963-

Zasady korzystania z licencji

Instrukcja obsługi multiwyszukiwarki EBSCOhost dla naukowych baz danych EBSCO