Dodatkowe zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego

Komunikat o warunkach zaliczenia zajęć z Przysposobienia bibliotecznego

 

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i ograniczony dostęp do bibliotek wyjątkowo w tym semestrze zostaje zawieszony wymóg fizycznego wypożyczenia książek. Pozostałe  warunki zaliczenia tj. udział w szkoleniu i aktywacja konta bibliotecznego, pozostają bez zmian. Aktywację konta można przeprowadzić drogą elektroniczną wg załączonego komunikatu.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich studentów do korzystania ze źródeł elektronicznych, w tym:

 

Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego prowadzone są jednorazowo. Zajęcia te są obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Akty prawne:

  1. Zarządzenie nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: organizacji zajęć z przysposobienia bibliotecznego prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim.
  2. Zarządzenie nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r., tj. z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Zarządzenie nr 84/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE – prezentacja
Wykaz osób prowadzących zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego w roku akademickim 2020/2021