Psychology Database na platformie ProQuest to baza zawierająca prawie 1300 zindeksowanych czasopism i ok. 850 tytułów renomowanych wydawców w pełnym tekście (z czego 517 bieżących) z zakresu psychologii, w tym The American Journal of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, The American Journal of Geriatric Psychiatry, Development and Psychopathology, The Psychological Record (pełna lista tytułów). 28 tytułów jest wydawanych przez American Psychological Association (APA). Obejmuje publikacje o tematyce psychologicznej m.in. z zakresu: psychologii behawioralnej, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii rozwojowej, psychologii społecznej, psychobiologii, psychometrii, neurologii. Rodzaje dokumentów indeksowanych w bazie to artykuły z czasopism naukowych, a ponadto materiały audio i wideo, prace doktorskie, zestawienia danych, raporty, materiały konferencyjne, dokumenty robocze. Publikacje są indeksowane w PsycINFO

Zasady korzystania z bazy (Zał. A licencji)