W ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych powstały:

  • Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, które pozwala na udostępnianie danych ze wszystkich dziedzin nauki. Obecna wersja serwisu zastąpiła wersję pilotażową, którą od 2015 prowadziło Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Strona repozytorium
  • Repozytorium Danych Społecznych – dziedzinowe repozytorium służące do udostępniania jakościowych oraz ilościowych danych społecznych. Repozytorium jest prowadzone przez ICM UW, Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca UW oraz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Strona repozytorium
  • Macromolecular Xtallography Raw Data Repository – dziedzinowe repozytorium krystalograficzne służące do udostępniania surowych danych dyfrakcyjnych zarejestrowanych dla kryształów makromolekuł. Repozytorium jest prowadzone przez ICM UW oraz zespół projektowy w Zakładzie Krystalografii UAM w Poznaniu. Strona repozytorium

Korzystanie ze wszystkich repozytoriów jest bezpłatne i umożliwia udostępnienie danych badawczych zgodnie ze światowymi standardami, między innymi zasadami FAIR. Zbiory danych deponowane w repozytoriach otrzymują trwałe identyfikatory DOI, które ułatwiają wyszukiwanie i identyfikację danych, a także powiązanie ich z publikacjami oraz prawidłowe zacytowanie. W repozytoriach umieszczać można zbiory danych o dowolnej wielkości. Deponujący mogą ponadto przypisać zestawom danych jedną z wolnych licencji, umożliwiając tym samym ich szerokie ponowne wykorzystanie. Wszystkie repozytoria oparte są o otwarte oprogramowanie Dataverse, rozwijane w ramach projektu przez ICM UW.

Z danych udostępnionych w repozytoriach mogą korzystać wszyscy, zgodnie z warunkami określonymi w przyjętej licencji. Udostępnianie danych stanowi ważny element otwartej komunikacji naukowej – umożliwia szybkie dzielenie się wynikami badań, ułatwia weryfikację ustaleń zawartych w publikacjach, zwiększa oddziaływanie badań i ułatwia promocję dorobku naukowego. Dane badawcze mogą być ponownie wykorzystywane także przez osoby i instytucje spoza środowiska naukowego, w tym przedsiębiorców. Udostępnianie danych w repozytoriach jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi, wymaganych przez instytucje finansujące badania w Europie (Komisja Europejska) i w Polsce (Narodowe Centrum Nauki).

Materiały informacyjne i instruktażowe

Zapowiedzi nadchodzących szkoleń i podsumowanie minionych