ScienceDirect to naukowa pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera artykuły z recenzowanych czasopism z następujących dziedzin wiedzy: nauki techniczne, chemia, fizyka, matematyka, nauki medyczne, nauki społeczne i humanistyczne. Studenci i pracownicy Uniwersytetu Opolskiego mają dostęp do tytułów czasopism z listy Freedom Collection.
Zasięg chronologiczny: 1995-

Lista dostępnych tytułów: obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych. Ponadto licencja obejmuje wszystkie 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet.

Baza dostępna jest na serwerze wydawcy (ScienceDirect Online) i na serwerze ICM (Infona). Science Direct Online to wersja bazy z dodatkowymi narzędziami do korzystania z niej. Zawartość treściowa taka sama, jak w przypadku Science Direct na serwerze ICM.
Poradnik użytkownika
INFORMATOR
Zasady korzystania z licencji

KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE – ELSEVIER