Tez-MeSH – baza informacyjno-wyszukiwawcza terminologii medycznej

Baza pod nazwą Tez-MeSH jest polską wersją amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), prowadzonego w National Library of Medicine (NLM). Medical Subject Headings to język informacyjno-wyszukiwawczy najbardziej znanego i uznanego przez środowiska medyczne światowego systemu MEDLARS/Medline.Baza Tez-MeSH zawiera terminologię angielską i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i organizacji ochrony zdrowia.

Aktualna wersja bazy Tez-MeSH została opracowana na podstawie MeSH 2007. Tłumaczeń nowych deskryptorów źródłowych na język polski dokonują pracownicy z wykształceniem medycznym i biomedycznym wykorzystując najnowsze słowniki, leksykony, podręczniki, monografie i publikacje medyczne. Terminologia zawarta w bazie Tez-MeSH, wraz z zasadami indeksowania przyjętymi w NLM, jest używana do sporządzania charakterystyk treściowych dokumentów wprowadzanych od 1979 roku do bazy danych “Polska Bibliografia Lekarska”.