Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

EBSCO eBook Academic Subscription Collection – wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych. Zawiera ponad 152 300 książek akademickich (lista tytułów). Książki elektroniczne udostępniane są na tej samej platformie EBSCOhost, co pozostałe bazy EBSCO. Dzięki temu użytkownicy mogą prowadzić wyszukiwanie w połączonych zbiorach książek elektronicznych i baz danych, a otrzymane rezultaty wyświetlane są na jednej liście.

Dostęp z komputerów spoza sieci UO
Dostęp z komputerów z sieci UO

UWAGA! Dostęp poprzez sieć wifi eduroam możliwy jest tylko za pomocą systemu HAN (analogicznie, jak w przypadku komputerów spoza sieci UO).

FILMY INSTRUKTAŻOWE

Zasady korzystania z licencji 

EBSCO eBook Academic Subscription Collection – a multidyscyplinary collection of e-books. It contains over 152 300 academic books (list of titles). Electronic books are made available on the same EBSCOhost platform as the other EBSCO databases. As a result, users can search in linked collections of e-books and databases, and the results are displayed on one list.

Access from computers outside the UO network
Access from computers from the UO network

Access via the eduroam wifi network is possible only by logging into the HAN system (analogically, as in the case of computers outside the UO network).

eBooks User Guide

Terms of use

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close