EBSCO eBooks™ Open Access Monograph Collection została opracowana dzięki współpracy wydawcy bazy z renomowanymi wydawnictwami naukowymi, m.in. University of Michigan Press, Taylor & Francis oraz Temple University Press.

Wszystkie tytuły zgromadzone w kolekcji znajdują się w otwartym dostępie (OA), są także wolne od systemu zarządzania prawami cyfrowymi (DRM), co pozwala na ich swobodne pobieranie i udostępnianie przez użytkowników.  

Kolekcja EBSCO eBooks™ Open Access Monograph zawiera wszystkie obecne książki elektroniczne typu OA dostępne na platformie EBSCO, a w przyszłości będzie rozbudowywana o nowe tytuły książkowe OA, sukcesywnie rozszerzające ogólne zasoby bazy danych EBSCO.

Dostęp z sieci UO

Dostęp spoza sieci UO