Platforma Biblioteka Nauki jest prowadzona w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki. Nieodpłatnie oraz w pełni otwarty sposób udostępnia teksty publikacji naukowych – ponad 400 000 artykułów oraz kilkaset książek.

Zasoby czasopiśmienne pochodzącą z następujących baz:

AGRO (nauki rolnicze i przyrodnicze)
BazTech (nauki inżynieryjno-techniczne i ścisłe)
CEJSH (nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne i sztuka)
DML-PL – Biblioteka Wirtualna Matematyki (matematyka)
PSJD (nauki medyczne i o zdrowiu)

Baza zawiera także pełne teksty książek naukowych z serwisu Otwórz Książkę oraz inne tytuły udostępnione przez współpracujących wydawców.

Aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności Biblioteki Nauki nie trzeba zakładać konta ani instalować specjalistycznego oprogramowania. Artykuły i książki można czytać oraz pobierać w formatach PDF, EPUB, MOBI oraz XML.

Wejście do Biblioteki Nauki

Materiały dodatkowe z konferencji poświęconej Bibliotece Nauki

Najnowsze publikacje z Biblioteki Nauki