MyiLibrary to wielodziedzinowa platforma książek elektronicznych zawierająca pozycje od najbardziej znanych wydawców tytułów naukowych, technicznych i medycznych, takich jak: Wiley, Taylor and Francis, Springer, Elsevier i Oxford University Press.

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów sieci UO oraz z komputerów domowych.
Użytkownicy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego mają zapewniony dostęp do 20 tytułów: