Zapraszamy do przeglądania Katalogu – Archiwum Rodła.

Kolekcja Archiwum Rodła jest jedną z cenniejszych kolekcji znajdujących się Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego. Powstała z inicjatywy Edmunda Osmańczyka i jego asystentki Heleny Lehr. Początkowo materiały stanowiły warsztat naukowy do „Leksykonu Polactwa w Niemczech” i publikacji wydanej z okazji 50-lecia Związku Polaków w Niemczech „Polacy spod znaku Rodła”. Zbiór powiększał się o inne materiały nadsyłane przez członków Związku i gromadzone przez samych twórców. Cezura czasowa Archiwum to lata 1960/1970–1990. Niektóre z dokumentów sięgają pierwszych lat działalności ZPwN.

W 1999 roku zasób został podarowany Uniwersytetowi Opolskiemu. Od tego czasu jest przechowywany i udostępniany w czytelni Biblioteki Głównej UO.

Materiały archiwalne podzielono na serie. Wydzielono obszerny zbiór wycinków prasowych, fotografii, czasopism oraz książek. Materiały zgromadzono w 332 teczkach.

Seria I: teczki osobowe, których jest 158. Wśród nich można znaleźć nazwiska osób reprezentujących poszczególne Dzielnice: działaczy, nauczycieli, przedstawicieli ZHP, towarzystw sportowych, redaktorów, a także osoby represjonowane przez Rzeszę.

Seria II: teczki zagadnieniowe, w liczbie 130. Odnoszą się do działalności społeczno-kulturalnej członków Związku. Odrębne teczki dotyczą ważnych wydarzeń i miejsc związanych z polskim ruchem narodowym.

Seria III: zbiory Edmunda Osmańczyka, obejmujące 44 teczki. Znajdziemy tutaj materiały autorskie i rękopisy, maszynopisy, materiały biograficzne, materiały dotyczące działalności poselskiej i dziennikarskiej, korespondencję i materiały o twórcy[1].

22 kwietnia 2022 r. Uniwersytet Opolski oraz Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego miały zaszczyt gościć w swoich murach Joségo Luisa Peláeza, który podarował Uniwersytetowi kolejne części archiwum dokumentów i pamiątek dotyczących życia Edmunda Osmańczyka.
Dzięki uprzejmości darczyńcy zbiory biblioteczne wzbogaciły się o kolejnych 69 teczek zawierających unikatowe dokumenty historyczne oraz prywatne pamiątki opolskiego senatora, książki oraz czasopisma.


[1] Szerzej o zbiorze: B. Kmiecik – Archiwum Związku Polaków w Niemczech RODŁO w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, Pomagamy sobie w pracy nr 3 (2004), s. 23–31.