Acland’s Anatomy to atlas medyczny zawierający ponad 320 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Filmy pokazują prawdziwe ludzkie struktury anatomiczne w formie trójwymiarowego obrazu. Każdy film jest opatrzony wyjaśniającym komentarzem dr. Roberta Aclanda, pioniera mikrochirurgii plastycznejrekonstrukcyjnej. Do każdego filmu dostępna jest także transkrypcja komentarzy (w języku angielskim). Atlas może być wykorzystywany jako materiał ilustrujący temat przeprowadzanego wykładu albo jako materiał powtórkowy przed egzaminem. Kolekcję filmów można przeszukiwać. Atlas podzielony jest na kilka bloków tematycznych – każdy z nich kończy się zestawem pytań powtórkowych, dzięki którym studenci są w stanie dokładnie sprawdzić swój poziom wiedzy.

Materiały pomocnicze:

Przewodnik użytkownika w języku angielskim