Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) oraz towarzystwa naukowe stowarzyszone z AIP. Wszystkie tytuły udostępniane są na serwerze Scitation należącym do AIP. Obecnie zapewniony jest dostęp do 10 tytułów AIP oraz 4 tytułów innych towarzystw naukowych stowarzyszonych z AIP.

Tematyka bazy: fizyka

Rodzaj bazy: pełnotekstowa

Lista tytułów w bazie AIP (stan na 2022 rok)

Materiały dodatkowe:

Przewodnik dla użytkownika