Kolekcja czasopism elektronicznych wydawanych przez American Physical Society (APS). W 2022 roku zapewniony jest dostęp do 11 tytułów APS, m.in. do czterech czasopism typu open access. Baza danych APS zawiera także cenne archiwum Physical Review Online Archive (PROLA).

Tematyka bazy: fizyka
Rodzaj bazy: pełnotekstowa

Lista tytułów w bazie APS (stan na 2022 rok)