Cambridge Journals Online to elektroniczny serwis czasopism w wersji pełnotekstowej wydawanych przez Cambridge University Press. Studenci i pracownicy Uniwersytetu Opolskiego mają zapewniony dostęp do kolekcji czasopism z nauk humanistycznych i społecznych (214 tytułów) za lata 2012-2017.

Warunki licencji

Lista dostępnych tytułów