Cambridge Journals Online to elektroniczny serwis czasopism wydawanych przez Cambridge University Press. Studenci i pracownicy Uniwersytetu Opolskiego mają zapewniony dostęp do kolekcji czasopism z nauk humanistycznych i społecznych – ang. Humanities and Social Sciences (HSS) – łącznie 262 tytuły.

Warunki licencji

Lista dostępnych tytułów

Przewodnik użytkownika (po angielsku)