“Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych”

BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska.
BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Zawartość tej bazy stanowi część zasobów Biblioteki Nauki: https://bibliotekanauki.pl/

Tematyka: nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłeochrona środowiska.
BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami czasopism rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów. Tymi działaniami baza wpisuje się w ruch Open Access i jest jednym z komponentów Otwartej Nauki w Polsce.

Baza rejestruje artykuły z ponad 550 polskich czasopism, od 1998 r.

Celem tworzenia bazy jest:

  • – dostarczenie w miarę kompletnego źródła informacji o publikacjach naukowych
    w polskich czasopismach z zakresu szeroko pojętych zagadnień nauk technicznych,
  • – promocja dorobku polskiej myśli naukowej i technicznej,
  • – udostępnianie pełnych tekstów publikacji rejestrowanych w bazie, na podstawie umów z wydawcami,
  • – wspieranie ruchu Open Access,
  • – wspomaganie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org.

Zakres chronologiczny 1998-