Pakiet 75 czasopism z zakresu medycyny (lista) wydawnictwa Lippincott Williams and Wilkins dostępnych na platformie OVID.

Lippincott Williams & Wilkins jest wiodącym międzynarodowym wydawcą i partnerem czołowych stowarzyszeń zrzeszających lekarzy, pielęgniarki i pracowników służby zdrowia, publikującym najbardziej aktualne i wpływowe badania naukowe z ponad 20 dziedzin specjalistycznych, w tym: anestezjologii, kardiologii, ortopedii, neurologii, pielęgniarstwa, położnictwa i ginekologii, radiologii, medycyny wewnętrznej, patologii oraz chorób zakaźnych. Lippincott publikuje tytuły zajmujące pierwsze miejsce w rankingach w następujących kategoriach tematycznych: edukacja, ortopedia, choroby naczyń obwodowych, rehabilitacja i chirurgia.

Aktualna lista dostępnych w ramach licencji UO tytułów – strona www

Lista dostępnych tytułów na platformie OVID – plik Excel do pobrania

Opis bazy w języku angielskim i lista kluczowych czasopism medycznych

Materiały instruktażowe video (w języku angielskim)