SAGE Research Methods  to kompleksowa platforma szkoleniowa z zakresu metod badawczych. Zawiera ponad 1000 z oferowanych przez wydawnictwo SAGE tytułów uznanych książek, materiałów referencyjnych i artykułów z kolekcji dotyczącej metod badawczych, statystyki i interpretacji wyników.

Baza udostępnia kluczowe tytuły książek elektronicznych, m.in.:
– Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (autorstwa Juliet Corbin i Anselm Strauss)
– The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis
– SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research
The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection.

W ramach licencji zakupionej przez Uniwersytet Opolski zapewniamy dostęp do:
– wielu pełnotekstowych artykułów i książek
– serii książkowych SAGE: Little Green Books i Little Blue Books
– definicji zgromadzonych w słownikach i encyklopediach
– 95 materiałów wideo.
Lista dostępnych w ramach licencji UO tytułów

SAGE Research Methods to doskonałe narzędzie wspierające pracę badawczą tak naukowców, jak i studentów wszystkich lat. Pomaga zrozumieć podstawowe metody badawcze, znaleźć aktualne i trafne definicje metod, pełne teksty artykułów  i książek oraz inne, pokrewne metody, którym na platformie poświęcono kolejne dziesiątki materiałów. Baza zawiera także filmy omawiające zróżnicowane sposoby pracy badawczej – można je wykorzystać na zajęciach ze studentami lub oglądać samodzielnie. Zasoby gromadzone przez SAGE Research Methods to świetna inspiracja do własnej pracy naukowej.

Dostęp z sieci UO
Dostęp spoza sieci UO

Materiały szkoleniowe w języku polskim:
Podręcznik użytkownika w języku polskim

Materiały szkoleniowe w języku angielskim:
Zasoby szkoleniowe (proszę nie używać przeglądarki Chrome)
Pomoc, jak korzystać ze strony
Film instruktażowy – podstawy obsługi bazy
Wskazówki dla naukowców i studentów