IOPscience to pełnotekstowa kolekcja czasopism z dziedziny fizyki wydawanych przez Institute of Physics.

Baza zawiera czasopisma z zakresu fizyki, elektroniki, nanotechnologi, informatyki, chemii, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych.
IOP Publishing prowadzi ścisłą współpracę z wieloma wiodącymi instytucjami na świecie prowadzącymi badania naukowe, np:  International Atomic Energy Agency, European Physical Society, London Mathematical Society, Japan Society of Fluid Dynamics itd., co pozwala na opublikowanie w bazie najnowszych wyników badań, stanowiących rzetelne źródło informacji.

Uczestnicy konsorcjum mają dostęp do pakietu podstawowego (A) obejmującego 57 tytułów bieżących i 42 archiwalne oraz – opcjonalnie – do 13 tytułów bieżących i 1 tytułu archiwalnego w ramach trzech pakietów uzupełniających (B, C i D) – pełna lista 2022.