Baza Journal Citation Reports (ranking cytowalności czasopism) umożliwia ocenianie najważniejszych światowych czasopism naukowych. W tym celu zestawiono w bazie liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych. W Journal Citation Reports użytkownik może porównywać i wybierać czasopisma najbardziej dla niego interesujące analizując następujące rankingi:
• czasopisma najczęściej cytowane w danej dziedzinie,
• czasopisma najbardziej popularne w danej dziedzinie,
• czasopisma mające największe oddziaływanie na daną dziedzinę,
• czasopisma publikujące najwięcej artykułów z danej dziedziny,
• dane do porównań dotyczące kategorii tematycznych.
Dane w bazie pochodzą z ponad 7600 czasopism wydawanych przez ponad 3300 wydawców na całym świecie i odnoszą się do 220 dyscyplin naukowych. JCR wydawany jest raz do roku i zawiera dane dotyczące publikacji z poprzedniego roku.

Zasięg chronologiczny: roczniki 2008-2021

Zasady korzystania z licencji