JSTOR to elektroniczne pełnotekstowe archiwum wiodących czasopism naukowych, zarówno z nauk humanistycznych i społecznych, jak i ścisłych. Odstęp czasu (tzw. moving wall) między najnowszym opublikowanym numerem, a ostatnim dostępnym w JSTOR wynosi zwykle od 3 do 5 lat.

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego posiada dostęp do pełnych tekstów w ramach 4 kolekcji:

  • Art & Sciences IV obejmuje czasopisma reprezentujące następujące dyscypliny: administracja, biznes, edukacja, prawo, psychologia, polityka publiczna i administracja.
  • Arts & Sciences Collection VII zawiera czasopisma z trzydziestu pięciu dyscyplin m.in. takich jak  historia, politologia, socjologia, historia sztuki i sztuka, język i literatura oraz polityka zdrowotna.
  • Language & Literature Collection zawiera dostęp do czasopism z zakresu  historii i teorii literatury różnych krajów oraz krytyki literackiej.
  • Religion & Theology obejmuje tytuły czasopism z zakresu nauk teologicznych, religii (filozofia religii, religioznawstwo, religie orientalne) oraz orientalistyki chrześcijańskiej,

Lista tytułów dostępnych dla Uniwersytetu Opolskiego w ramach kolekcji Art & Sciences IV, Art & Sciences VII oraz Language & Literature Collection, Religion & Theology Collection
Lista tytułów dostępnych dla Uniwersytetu Opolskiego w ramach kolekcji Religion & Theology

Posiadacze indywidualnego konta MyJSTOR mają możliwość przeczytania bez dodatkowej opłaty 6 artykułów spoza kolekcji w trakcie każdych kolejnych 30 dni. Więcej informacji oraz instrukcja
UWAGA! Nie wszystkie artykuły zostały objęte programem “Free online reading program” (darmowego dostępu online).

Przewodnik dla użytkowników: Text Analyzer

Zasady korzystania z licencji

Uwaga! Dostęp do kolekcji Biological Sciences JSTOR został zakończony z dniem 07.01.2021 r.

Przypominamy, że JSTOR udostępnia szeroki wachlarz otwartych i darmowych publikacji:
czasopisma
książki
materiały wizualne
materiały wizualne Artstor
otwarte raporty z badań
JSTOR Daily