Baza Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) indeksuje ponad 560 głównych czasopism tematycznych, jak również czasopisma z dziedzin pokrewnych, książki, raporty dotyczące badań oraz ich przebiegu. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, pozyskiwanie informacji online, i zarządzanie informacjami itd.

Zasięg chronologiczny: od połowy lat 60. XX w.

Zasady korzystania z licencji

Instrukcja obsługi multiwyszukiwarki EBSCOhost dla naukowych baz danych EBSCO