System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG zawiera informacje  o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Gromadzony materiał opracowywany jest z autopsji. Jego podstawę stanowią książki, artykuły z czasopism, akty prawne, prace doktorskie i habilitacyjne, referaty z konferencji naukowych oraz inne dokumenty publikowane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Każdy rekord posiada rozbudowany abstrakt oraz zestaw odpowiednio dobranych słów kluczowych charakteryzujących treść dokumentu.