Faktograficzna baza chemiczna Reaxys wydawnictwa Elsevier B.V. zawiera informacje z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i organometalicznej oraz nauk pokrewnych: inżynierii chemicznej i nauk medycznych. Umożliwia uzyskanie informacji na temat m.in. kryteriów i parametrów różnych typów reakcji chemicznych, szczegółowych procedur chemicznych, planów syntez z wykorzystaniem najefektywniejszych metod, informacji o syntezach nowych związków, metodach identyfikacji związków i ich właściwościach fizykochemicznych, bioaktywnych i toksykologicznych.

Dodatkowo dostęp rozszerzony jest o moduł Reaxys Medicinal Chemistry (RMC). Jest to największa na świecie baza dla bioaktywności substancji chemicznych zawierająca aktualnie ponad 33,5 miliona danych o bioaktywności dla ponad 6,5 miliona substancji oraz ponad 20.000 unikalnych celów farmakologicznych. RMC zawiera kompleksowe dane farmakokinetyczne, skuteczność, toksyczność, bezpieczeństwo jak też profile metaboliczne.

Przewodnik po bazie