Faktograficzna baza chemiczna Reaxys wydawnictwa Elsevier B.V. zawiera informacje z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i organometalicznej oraz nauk pokrewnych: inżynierii chemicznej i nauk medycznych. Umożliwia uzyskanie informacji na temat m.in. kryteriów i parametrów różnych typów reakcji chemicznych, szczegółowych procedur chemicznych, planów syntez z wykorzystaniem najefektywniejszych metod, informacji o syntezach nowych związków, metodach identyfikacji związków i ich właściwościach fizykochemicznych, bioaktywnych i toksykologicznych.

Dodatkowo dostęp rozszerzony jest o moduł Reaxys Medicinal Chemistry (RMC). Jest to największa na świecie baza dla bioaktywności substancji chemicznych zawierająca aktualnie ponad 33,5 miliona danych o bioaktywności dla ponad 6,5 miliona substancji oraz ponad 20.000 unikalnych celów farmakologicznych. RMC zawiera kompleksowe dane farmakokinetyczne, skuteczność, toksyczność, bezpieczeństwo jak też profile metaboliczne.

Przewodnik po bazie

Samouczki wideo nt. Reaxys