Baza ProQuest Central to naukowa zagregowana baza danych zawierająca materiały źródłowe o charakterze cyklicznym z ponad 175 dziedzin. Oferuje szereg różnorodnych treści, w tym czasopisma naukowe, publikacje branżowe, magazyny, książki, gazety, raporty i filmy. Zawiera 29,800 tytułów czasopism, z czego ponad 22,300 pełnotekstowych. Pełni funkcję centralnego zasobu dla badaczy. Oferuje dostęp do gazet i czasopism naukowych. Ponadto zawiera informacje z innych zagregowanych zasobów, takich jak: abstrakty rozpraw doktorskich czy raporty rynkowe. Platforma ProQuest umożliwia przeszukiwanie wszystkich dostępnych źródeł (książek, czasopism, ilustracji, dysertacji) z jednego miejsca i posiada polski interfejs.

Kolekcja baz dostępnych na platformie (lista PDF)
Kolekcja baz (na stronie)

Lista dostępnych tytułów w ProQuest Central – stan na kwiecień 2022

Przewodnik użytkownika platformy
Strona pomocy