Międzynarodowa baza prac dyplomowych i dysertacji, zarówno historycznych, jak i współczesnych – począwszy od początku XX wieku. Stworzona przy wsparciu Fundacji H.W. Wilsona oraz Congregational Library & Archives w Bostonie. korzysta z opublikowanej wcześniej witryny EBSCO American Doctoral Dissertations, a także z dodatkowych metadanych prac doktorskich udostępnionych przez wybrane uczelnie i uniwersytety z całego świata. Baza stale się powiększa dzięki regularnym aktualizacjom i nowym partnerstwom z instytucjami przyznającymi tytuły naukowe.

Zasady korzystania z licencji

Instrukcja obsługi multiwyszukiwarki EBSCOhost dla naukowych baz danych EBSCO