ul. Ozimska 46
45-058 Opole
 
tel. 77 401 6885
 

 e-mail: bwe@uni.opole.pl

 

 GODZINY OTWARCIA

 

 
Biblioteka Wydziału Ekonomicznego jest specjalistyczną biblioteką naukową, której zbiory ściśle odpowiadają potrzebom naukowo-dydaktycznym Wydziału. Podstawą zbiorów utworzonej w 1979 r. biblioteki stał się księgozbiór Punktu Konsultacyjnego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zgromadzone piśmiennictwo  z zakresu: ekonomii, historii myśli ekonomicznej, zarządzania, marketingu, ekonometrii, finansów, bankowości, rachunkowości, międzynarodowych stosunków gospodarczych, demografii, geografii gospodarczej, ekonomiki przedsiębiorstw, pracy i polityki społecznej oraz szeroko pojętej problematyki społeczno-ekonomicznej liczy obecnie 70 000 woluminów książek oraz ponad 500 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych.
Zadania związane z wypełnianiem funkcji biblioteczno-informacyjnej agenda realizuje poprzez udostępnianie zbiorów oraz fachową informację w odniesieniu do księgozbioru ekonomicznego. W ramach działalności dydaktycznej biblioteka realizuje również program corocznych szkoleń bibliotecznych  w zakresie umożliwiającym samodzielne korzystanie z zasobów sieci bibliotek Uniwersytetu Opolskiego, obsługi systemu komputerowego oraz dostępnych w bibliotece ekonomicznych baz danych.
 
W ramach Biblioteki Wydziału Ekonomicznego działa:
Czytelnia: z 45 miejscami dla czytelników oraz 4 miejscami komputerowymi z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych czasopism pełnotekstowych. Oferuje swe usługi wszystkim użytkownikom.
Wypożyczalnia: w której rejestracja użytkowników i wypożyczeń odbywa się w systemie zautomatyzowanym ALEPH. Z wypożyczalni mogą korzystać: studenci UO, pracownicy, doktoranci, emeryci UO. Inni użytkownicy mogą wypożyczać zbiory po wpłaceniu 50 zł kaucji.
 
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się:
– w systemie prezencyjnym na miejscu w Czytelni,
– poprzez wypożyczenia indywidualne poza bibliotekę,
– poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.
 

Z UWAGI NA SYSTEMATYCZNIE ZWIĘKSZAJĄCY SIĘ KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY ZAMÓWIENIA NA KSIĄŻKI I CZASOPISMA ZA LATA  1981- 1993 MUSZĄ BYĆ POPRZEDZONE WCZEŚNIEJSZĄ JEDNODNIOWĄ REZERWACJĄ.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close