pl. Kopernika 11

45-040 Opole

tel. 77 541 5951 (wew. 5151)

  
 e-mail: bwf@uni.opole.pl

 

 GODZINY OTWARCIA

 

Biblioteka Wydziału Filologicznego powstała w 2002 roku z połączenia Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej, Czytelni Instytutu Filologii Polskiej i Czytelni Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Zbiory biblioteki liczą około 35 000 woluminów książek oraz ponad 2000 woluminów czasopism krajowych i zagranicznych związanych dziedzinowo z profilem nauczania na Wydziale Filologicznym.
−Filologia Angielska: publikacje dotyczące Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajów anglojęzycznych, ich historii, literatury (teksty i opracowania krytyczne), kultury, sztuki, realioznawstwa, językoznawstwa, translatorski oraz dydaktyki nauczania języka angielskiego.
−  Filologia Wschodniosłowiańska: publikacje z zakresu językoznawstwa rosyjskiego, literatury rosyjskiej, ukraińskiej (teksty i opracowania), dydaktyki języków obcych, realioznawstwa, translatoryki, leksykografii, sztuki rosyjskiej, historii Rosji i Ukrainy, Białorusi oraz innych krajów z dawnych republik radzieckich.
−  Filologia Romańska: publikacje z zakresu literatury francuskiej, literatury włoskiej, kultury i sztuki, geografii, językoznawstwa, dydaktyki, translatoryki oraz literatury powszechnej.
Ponadto dla pracowników i studentów Wydziału dostępne są m.in. następujące bazy danych: EBSCO, Cambridge Journals Online, C.E.E.O.L. oraz JSTOR.
Zbiory zgromadzone w czytelniach udostępniane są w systemie wolnego dostępu do półek. Do wyszukiwania informacji o zasobach biblioteki służy katalog komputerowy w systemie Aleph oraz katalog komputerowy POLANKA, informujący o zbiorach dziesięciu uniwersyteckich bibliotek anglistycznych w Polsce. Biblioteka uczestniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym, współpracując w tym zakresie z Biblioteką Główną.
Biblioteka Wydziału Filologicznego dysponuje czytelnią ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i baz danych oraz punktem kserograficznym.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close