pl. Kopernika 11

45-040 Opole

tel. 77 541 5951 (wew. 5151)

e-mail: bwf@uni.opole.pl

mgr Ewa Gaca - kierownik

Tel.: +48 77 541 59 51

E-mail: gacae@uni.opole.pl

 
mgr Bożena Woźniak

Tel.: +48 77 541 59 51

E-mail: wozniak@uni.opole.pl

 

Biblioteka Wydziału Filologicznego powstała w 2002 roku z połączenia Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej, czytelni Instytutu Filologii Polskiej i czytelni Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. W 2013 r. księgozbiór filologii polskiej został przeniesiony do Biblioteki Głównej. Zbiory biblioteki liczą około 33 000 woluminów książek, ponad 300 jednostek zbiorów specjalnych (płyty CD, DVD, mapy) oraz ponad 2500 woluminów czasopism krajowych i zagranicznych związanych dziedzinowo z profilem nauczania na Wydziale Filologicznym.

Filologia Angielska: publikacje dotyczące Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajów anglojęzycznych, ich historii, literatury (teksty i opracowania krytyczne), kultury, sztuki, językoznawstwa, translatorski oraz dydaktyki nauczania języka angielskiego.

Slawistyka: publikacje z zakresu językoznawstwa rosyjskiego, literatury rosyjskiej, ukraińskiej (teksty i opracowania), dydaktyki języków obcych, translatoryki, leksykografii, sztuki rosyjskiej, historii Rosji i Ukrainy, Białorusi oraz innych krajów z dawnych republik radzieckich.

Filologia Romańska: publikacje z zakresu literatury francuskiej, literatury włoskiej, kultury i sztuki, geografii, językoznawstwa, dydaktyki, translatoryki oraz literatury powszechnej.

Ponadto dla pracowników i studentów Wydziału dostępne są m.in. następujące bazy danych: Arianta, BazHum, [Encyclopedia] Britannica, EBSCO, Cambridge Journals roczniki 2012-2017, C.E.E.O.L., CEJSH Central European Journal of Social Sciences and Humanities, EMIS Polska oraz JSTOR, Scopus, Springer, Web of Science, Wiley Online Library.

Zbiory zgromadzone w czytelni udostępniane są w systemie wolnego dostępu do półek. Do wyszukiwania informacji o zasobach biblioteki służy Multiwyszukiwarka PRIMO, dostępna ze strony Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego www.bg.uni.opole.pl oraz Katalog Bibliotek Anglistycznych POLANKA. Biblioteka uczestniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym, współpracując w tym zakresie z Wypożyczalnią Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego.

Biblioteka Wydziału Filologicznego dysponuje czytelnią ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i baz danych, punktem kserograficznym oraz możliwością wydruków.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close