ul. Oleska 48

45-052 Opole

tel. 77 452 7072

 e-mail: bwmfc@uni.opole.pl

mgr Jolanta Madej, kustosz - kierownik

Tel.: +48 77 452 7072

E-mail: jmadej@uni.opole.pl

 
mgr Teresa Kozak, kustosz

Tel.: +48 77 452 7072

E-mail: kozakt@uni.opole.pl

 
mgr Katarzyna Herman, kustosz

Tel.: +48 77 452 7072

E-mail: hermank@uni.opole.pl

 
mgr Anna Maj, kustosz

Tel.: +48 77 452 7070

E-mail: anna.maj@uni.opole.pl

 
mgr Agnieszka Porankiewicz, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 452 7070

E-mail: aporankiewicz@uni.opole.pl

mgr Beata Szpulak, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 452 7070

E-mail: bszpulak@uni.opole.pl

Biblioteka Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Medycznych powstała z połączenia Międzywydziałowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Biblioteki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Udostępnia ponad 88 600 woluminów książek i 28 000 woluminów czasopism. W czytelni tej biblioteki można korzystać z blisko 550 tytułów czasopism bieżących. Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje: matematykę, informatykę, fizykę, chemię, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczne, rolnictwo, leśnictwo oraz nauki medyczne. W czytelni dostępne są także zbiory specjalne: mapy topograficzne, sozologiczne, hydrograficzne (głównie dotyczące Opolszczyzny i województw ościennych) oraz mapy rezerwatów i parków krajobrazowych. Biblioteka dysponuje dziewięcioma stanowiskami komputerowymi (w tym jedno dla osób słabowidzących), z których jest dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz prenumerowanych zasobów elektronicznych, w tym do kolekcji książek elektronicznych: Springer, EBSCO e-Book Academic Collection, Elsevier oraz do bazy polskich publikacji naukowych i podręczników Ibuk.Libra. Dostępne są również bazy EBSCO (m. in.: Academic Search Complete, Medline, MEDLINE Complete), baza, Reaxys, ProQest Central, MathSciNet oraz AccessMedicine. Użytkownicy mogą skorzystać także z Internetu. Dział Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy Biblioteki UO sporządza analizy bibliometryczne dla pracowników naukowych, którzy starają się o awans naukowy lub granty badawcze.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close