DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA WYDAWNICTW CIĄGŁYCH I ZBIORÓW SPECJALNYCH 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA


 

mgr Elżbieta Niedźwiedź, starszy bibliotekarz - kierownik

Tel.: +48 77 401 6142

E-mail: elan@uni.opole.pl

mgr Elżbieta Dziewulska, kustosz

Tel.: +48 77 401 6152

E-mail: elad@uni.opole.pl

mgr Magdalena Kortas, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6152

E-mail: kortasm@uni.opole.pl

Beata Jęchorek, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6133

E-mail: beataje@uni.opole.pl

mgr Joanna Kuriata, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6152

E-mail: joanna.kuriata@uni.opole.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych i Zbiorów Specjalnych

Dział gromadzi i opracowuje wydawnictwa ciągłe, w postaci drukowanej i elektronicznej, o nieprzewidzianym z góry zakończeniu, ukazujące się w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu (numer, zeszyt, tom, rocznik), opatrzone wspólnym tytułem i na ogół oznaczone numerycznie i/lub chronologicznie.

Do zadań Działu należy:

 • Gromadzenie wydawnictw ciągłych polskich i zagranicznych zgodnie z profilami kształcenia w Uniwersytecie Opolskim.
 • Rejestracja wpływu czasopism polskich wpływających z egzemplarza obowiązkowego, darów, wymiany i czasopism zagranicznych oraz przekazywanie ich bibliotekom specjalistycznym.
 • Katalogowanie czasopism w bazie Aleph zgodnie z obowiązującym formatem MARC21, w oparciu o deskryptory Biblioteki Narodowej.
 • Inwentaryzowanie skatalogowanych czasopism, opracowanie techniczne.
 • Uzupełnianie zbiorów w zakresie czasopism polskich, obcych i poloników zagranicznych.
 • Gospodarka dubletami i drukami zbędnymi.
 • Typowanie zbiorów do digitalizacji.
 • Organizacja przetargów na wydawnictwa ciągłe polskie i zagraniczne dla całej Uczelni.

Kolejnym rodzajem zbiorów gromadzonych przez Dział są zbiory specjalne. Według definicji zbiory specjalne w bibliotece to dokumenty biblioteczne, które z różnych względów wymagają innego traktowania niż zwykłe druki[i].

Do zadań Działu należy:

 • Gromadzenie zbiorów specjalnych: starodruków, archiwaliów, DŻS-ów, rękopisów, kartografii, norm, nagrań dźwiękowych, grafiki oraz innych dokumentów podlegających ochronie, mikrofilmów, a także mikrofisz, filmów, fotokopii oraz dokumentów utrwalonych na elektronicznych nośnikach treści.
 • Katalogowanie zbiorów specjalnych w bazie Aleph zgodnie z obowiązującym formatem MARC21, z obowiązującymi zasadami i normami dla poszczególnych kategorii materiałów bibliotecznych.
 • Inwentaryzowanie skatalogowanych zbiorów.
 • Opracowanie i udostępnianie kolekcji archiwalnych.
 • Typowanie zbiorów do digitalizacji.

[i] Encyklopedia wiedzy o książce, A. Birkenmajer (kom. Red.),  Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1971, s. 2607.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close