Struktura Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego
Dyrektor Biblioteki UO

mgr Danuta Szewczyk-Kłos, kustosz dypl.

Tel.: +48 77 401 6150 E-mail: danuta@uni.opole.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Druków Zwartych

mgr Ewa Filipowska, kustosz – kierownik

Tel.: +48 77 401 6138 E-mail: ewaf@uni.opole.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych i Zbiorów Specjalnych

mgr Elżbieta Niedźwiedź, starszy bibliotekarz – kierownik

Tel.: +48 77 401 6142 E-mail: elan@uni.opole.pl

Dział  Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy

mgr Ewelina Pisarek, kustosz – kierownik

Tel.: +48 77 401 6144 E-mail: episarek@uni.opole.pl

Zastępca Dyrektora Biblioteki

mgr Bożena Smentek

Tel.: +48 77 401 6151 E-mail: smentekb@uni.opole.pl

Dział Udostępniania i Magazynowania Zbiorów

dr Anna Błaszczyk, kustosz – kierownik

Tel.: +48 77 401 6131 E-mail: blaszcza@uni.opole.pl

Czytelnia E-mail: czytelnia@uni.opole.pl Tel.: +48 77 401 6137
Wypożyczalnia E-mail:  wypozyczalnia@uni.opole.pl Tel.: +48 77 401 6143
Wypożyczalnia międzybiblioteczna E-mail:  wypmb@uni.opole.pl Tel.: +48 77 401 6143
Magazyn Tel.: +48 77 401 6148
Biblioteka Wydziału Ekonomicznego

mgr Elżbieta Kunicka, kustosz – kierownik

E-mail: bwe@uni.opole.pl tel. 77 401 6884

Biblioteka Wydziału Filologicznego e-mail: bwf@uni.opole.pl tel. 77 541 5951 (wew. 5151)
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

mgr Małgorzata Lehmann, starszy bibliotekarz – kierownik

E-mail: bpia@uni.opole.pl tel. 77 452 7512

Biblioteka Wydziału Teologicznego

dr Barbara Kmiecik, starszy bibliotekarz – kierownik

E-mail: bwt@uni.opole.pl tel. 77 442 3769

Biblioteka Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Medycznych

mgr Jolanta Madej, kustosz – kierownik

E-mail: bwmfc@uni.opole.pl tel. 77 452 7072

Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Barbara Nogajska, starszy bibliotekarz – kierownik

E-mail: bnoz@uni.opole.pl tel. 77 44 23 513

Biblioteka Instytutu Nauk Pedagogicznych e-mail: mbp@uni.opole.pl tel. 77 452 7440
Biblioteka Nauk Społecznych

mgr Magdalena Kościukiewicz, bibliotekarz – kierownik

E-mail: bns@uni.opole.pl tel. 77 452 7463

Biblioteka Katedr Języka Niemieckiego i Literatury Niemieckojęzycznej E-mail: big@uni.opole.pl tel. 77 452 7385
Biblioteka Instytutu Psychologii E-mail: bip@uni.opole.pl tel. 77 452 7379
Biblioteka Wydziału Sztuki E-mail: patrycja.kostyra@uni.opole.pl tel. 77 403 00 55, wew. 6925
Zastępca Dyrektora Biblioteki

mgr Dorota Wierzbicka-Próchniak, kustosz

E-mail: dwierzbicka@uni.opole.pl Tel.: +48 77 401 6164

Specjalista systemu Aleph

mgr Barbara Orłowska, kustosz

E-mail: basiao@uni.opole.pl Tel.: +48 77 401 6147

Dział Systemów Informatycznych i Zbiorów Elektronicznych Tel.: +48 77 401 6135