Kolekcja Business, Management & Economics obejmuje 128 czasopism dziedziny ekonomii wydawanych przez Wydawnictwo Taylor & Francis Group. Subskrypcja pozwala na uzyskanie dostępu do numerów bieżących oraz archiwalnych (począwszy od roku 1997).

Dostęp w sieci UO można uzyskać poprzez:

Dostęp z komputerów poza siecią UO

Przewodnik użytkownika