Najobszerniejsza naukowa, multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych. Zawiera czasopisma pełnotekstowe, z czego większość stanowią tytuły recenzowane naukowo. Ponadto baza obejmuje indeksy i abstrakty z czasopism i inne typy publikacji, w tym monografie, raporty, materiały konferencyjne itd. Większość pełnych tekstów dostępna jest w macierzystym formacie PDF, możliwym do przeszukiwania.

Zakres chronologiczny 1887-

Zasady korzystania z licencji

Instrukcja obsługi multiwyszukiwarki EBSCOhost dla naukowych baz danych EBSCO