Baza danych z zakresu rolnictwa i nauk przyrodniczych opracowywana przez US National Agricultural Library (NAL).
Zakres tematyczny bazy to:

• wszystkie aspekty NAUK ROLNICZYCH

• oraz DYSCYPLIN POKREWNYCH tj.

– botanika i zoologia,
– entomologia,
– leśnictwo,
– gleboznawstwo,
– hydrologia,
– ekonomia rolnictwa,
– inżynieria rolnictwa,
– produkcja rolna, żywnośc i żywienie.

Zawiera ponad 4,6 mln

– opisów bibliograficznych,
– artykułów z czasopism,
– monografii,
– prac doktorskich,
– patentów,
– raportów technicznych.

Zakres chronologii 1970 –

Zasady korzystania z licencji

Instrukcja obsługi multiwyszukiwarki EBSCOhost dla naukowych baz danych EBSCO