Tworzona przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego baza ARIANTA jest najpełniejszym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o polskich naukowych i fachowych czasopismach elektronicznych.

Baza zawiera zweryfikowane i na bieżąco aktualizowane informacje nt. około 4,5 tys. polskich czasopism elektronicznych, z czego znaczną część stanowią czasopisma, których wydawcy udostępniają na swoich stronach WWW pełne teksty artykułów (w całości lub w części). Wśród tytułów indeksowanych w bazie znajdują się czasopisma naukowe, posiadające wskaźnik Impact Factor, umieszczone na liście Index Copernicus lub znajdujące się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje dostępne w bazie obejmują m.in.:
* tytuł czasopisma (także tytuły poprzednie),
* ISSN wersji elektronicznej i drukowanej,
* adres WWW,
* datę, od której ukazuje się czasopismo w wersji drukowanej i elektronicznej,
* wydawcę lub instytucję sprawczą,
* częstotliwość ukazywania się,
* zakres dostępnych spisów treści, abstraktów i pełnych tekstów,
* kategorię czasopisma (fachowe lub naukowe),
* klasyfikację dziedzinową,
* link do instrukcji dla autorów,
* punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Index Copernicus, Impact Factor.