Baza czasopism elektronicznych wydawanych przez American Chemical Society w ramach licencji konsorcyjnej. Od roku 2011 zapewniony jest dostęp do 61 czasopism z pakietu ACS Web Editions (w tym czasopisma otwarte ACS Central Science i ACS Omega) obejmującego roczniki od 1996 włącznie, oraz pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne (spis tytułów w licencji ACS 2020). Czasopisma z pakietu ACS Web Editions są objęte prawami archiwizacyjnymi. Wyjątek stanowi czasopismo C&EN Global Enterprise (poprzednio C&EN Online), które jest dostępne tylko w czasie licencji z rocznikami od 2016

Po wejściu na stronę Infona kliknij: wyszukiwanie zaawansowane.
W polu: Wszystkie indeksowane pola – wybierz: Zbiór danych.
W polu obok wybierz odpowiednią bazę, w tym przypadku: ACS.

W ICM na platformie Infona zostały do tej pory zarchiwizowane roczniki 2001-2011 czasopism z pakietu ACS Web Editions. Zasoby z kolejnych lat będą sukcesywnie archiwizowane. Obecnie można przeszukiwać i przeglądać metadane artykułów z ACS na platformie Infona i za pomocą funkcji “czytaj online” przejść automatycznie do pełnego tekstu na serwerze wydawcy.

Dostęp do bazy tylko dla pracowników i studentów Wydziału Chemii. Zainteresowani spoza Wydziału mogą uzyskać dostęp do bazy w czytelni Biblioteki Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Medycznych.

LISTA TYTUŁÓW

Licencja