Baza abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań) z zakresu nauk humanistycznych sztuk pięknych.
Po wejściu na stronę Web of Science należy w rozwijanym menu „Edition” wyczyścić pole „All” i zaznaczyć wybraną bazę, w tym przypadku: Arts & Humanities Citation Index.

Obejmuje ponad 25 dyscyplin:

 • sztukę,
 • architekturę,
 • historię,
 • archeologię,
 • literaturoznawstwo,
 • językoznawstwo,
 • folklor,
 • filozofię,
 • religię,
 • teatr,
 • film,
 • radio/TV,
 • muzykologię.

Materiał gromadzony w bazie pochodzi z ponad 1300 najważniejszych światowych czasopism z zakresu nauk humanistycznych. Są to artykuły, felietony wstępne, recenzje, noty, listy i in.Oprócz tego w bazie gromadzone są artykuły dotyczące dyscyplin humanistycznych ukazujące się w ponad 7000 czasopism interdyscyplinarnych. W ciągu roku przybywa w bazie 100 000 nowych opisów bibliograficznych.

Baza wykorzystywana jest do wyszukiwania

 • bibliografii prac naukowych osób lub zespołów badawczych,
 • zawartości czasopism fachowych,
 • oraz przede wszystkim do wyszukiwania cytowań prac naukowych w artykułach zawartych w bazie.

Zasady korzystania z licencji

Przedstawienie platformy Web of Science (wideo po polsku)
Filmy instruktażowe
Web of Science – Pomoc
Instrukcja użytkownika
Materiały instruktażowe