Tematyka bazy: informacje z zakresu studiów biblijnych, religii świata, historii Kościoła i roli religii w ujęciu społecznym.

Rejestrowane dane: opisy bibliograficzne publikacji naukowych o tematyce religijnej w ponad 60 językach.

Zakres chronologiczny: od 1949 r.

Bibliograficzna baza danych tworzona przez the American Theological Library Association. Zawiera ponad 620,000 cytowań artykułów z 1 746 czasopism, więcej niż 250 000 cytowań rozpraw z około 18 000 prac zbiorowych, ponad 570 000 cytowań recenzji książek oraz rosnącą liczbę cytowań źródeł multimedialnych. Stanowi niezbędne źródło informacji dla naukowców i studentów z teologii, jak i socjologii, historii oraz humanistyki.

Zasady korzystania z licencji

Instrukcja obsługi multiwyszukiwarki EBSCOhost dla naukowych baz danych EBSCO