Tematyka bazy: studia biblijne, religie świata, historia Kościoła, rola religii w ujęciu społecznym.

Rejestrowane dane:

  • opisy bibliograficzne publikacji naukowych o tematyce religijnej w ponad 60 językach świata
  • pełne teksty artykułów oraz recenzji książek naukowych

Zakres chronologiczny: od 1949 r.

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych tworzona przez American Theological Library Association, umieszczona w ramach EBSCOhost. Część bibliograficzna zasobów obejmuje ponad 620 000 cytowań artykułów z 1 746 czasopism, ponad 250 000 cytowań rozpraw z około 18 000 prac zbiorowych, ponad 570 000 cytowań recenzji książek oraz cytowania źródeł multimedialnych. ATLASerials PLUS zawiera natomiast ponad 380 000 artykułów i recenzji książek dostępnych w formie pełnego tekstu. ATLA stanowi niezbędne źródło informacji dla naukowców i studentów z teologii, jak i socjologii, historii oraz humanistyki.

Zasady korzystania z licencji

Instrukcja obsługi multiwyszukiwarki EBSCOhost dla naukowych baz danych EBSCO