Polska bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych rejestrująca zawartość czasopism i zeszytów naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych. Tworzona jest przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i udostępniana przez ICM UW.

Baza jest aktualizowana na bieżąco przez pracowników 7 bibliotek uczelni współpracujących. Konsorcjum tworzą biblioteki uniwersytetów w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Zasięg chronologiczny od 1992 roku.
– około 290 tys. rekordów w bazie
– około 235 tys. rekordów z literaturą załącznikową
– ponad 150 tys. rekordów z pełnym tekstem
(Stan na: 09-2022)