Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych oraz dziedzin pokrewnych. Tworzona jest przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i udostępniana przez ICM UW.