BazHum to pełnotekstowa baza polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Równolegle pod adresem http://bazhum.pl/ działa baza bibliograficzna o tej tematyce indeksująca obecnie około 600 czasopism.

Projekt realizowany jest przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło BazHum na liście baz referencyjnych uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism.